Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Prerađivačka industrija, d. n.

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

Proizvodnja sportske opreme

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Ovaj razred uključuje laboratorijske aparate i namještaj, kirurške i medicinske instrumente, stomatološku opremu i pomagala, ortodontska pomagala, zubala i ortodontski pribor. Uključena je proizvodnja medicinskog, stomatološkog i sličnog namještaja, pri čemu dopunske funkcije određuju svrhu proizvoda, na primjer zubarska stolica izrađena s hidrauličnom funkcijom. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju kirurških ogrtača, sterilnih vrpci i tkanina
 • proizvodnju stomatološkog punila i cementa (osim stomatološkog ljepila ili cementa), stomatološkog voska i ostalih stomatoloških gipsanih pripravaka
 • proizvodnju cementa za rekonstrukciju kostiju
 • proizvodnju stomatoloških laboratorijskih peći
 • proizvodnju laboratorijskih ultrazvučnih uređaja za čišćenje
 • proizvodnju laboratorijskih sterilizatora
 • proizvodnju medicinskog, kirurškog, stomatološkog i veterinarskog namještaja kao što su:
  • stolovi za operacije
  • stolovi za pregled
  • bolnički kreveti s mehaničkim podešavanjima
  • zubarske stolice
 • proizvodnju pločica i šarafa koji se ugrađuju u slučaju prijeloma kostiju, šprica za injekcije, igala, katetera, kanila itd.
 • proizvodnju stomatoloških instrumenata (uključujući zubarske stolice kao dio zubarske opreme)
 • proizvodnju umjetnih zubiju, mostova itd., izrađenih u zubotehničkim laboratorijima
 • proizvodnju ortopedskih i protetičkih naprava
 • proizvodnju staklenih očiju
 • proizvodnju medicinskih termometara
 • proizvodnju oftalmoloških proizvoda, naočala, sunčanih naočala, leća izrađenih po receptu, kontaktnih leća, naočala za zaštitu
 • proizvodnju aparata za destiliranje, laboratorijskih centrifuga

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju ljepila za zubne proteze, vidi 20.42
 • proizvodnju medicinski impregniranog punjenja, odjeće itd., vidi 21.20
 • proizvodnju elektromedicinske i elektroterapeutske opreme, vidi 26.60
 • proizvodnju invalidskih kolica, vidi 30.92
 • djelatnosti optičara, vidi 47.78