Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt

Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Popravak namještaja i pokućstva

Popravak obuće i proizvoda od kože

Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Popravak satova i nakita

Popravak računala i komunikacijske opreme

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Ovaj razred uključuje popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo:

  • popravak bicikla
  • krpanje i prepravljanje odjeće
  • popravak predmeta za sport (osim sportskih pištolja) i opreme za kampiranje
  • popravak knjiga
  • popravak glazbenih instrumenata (osim orgulja i povijesnih glazbenih instrumenata)
  • popravak igračaka i sličnih proizvoda
  • popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
  • ugađanje klavira

Ovaj razred isključuje:

  • popravak sportskih pištolja i pištolja za rekreaciju, 33.11
  • popravak ručnog alata na električni pogon, vidi 33.12