Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova

Proizvodnja komunikacijske opreme

Proizvodnja komunikacijske opreme

Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računala i periferne opreme

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja komunikacijske opreme

Ovaj razred uključuje proizvodnju uređaja za prijenos podataka putem telefona ili računala, a koriste se za elektronički prijenos signala putem žica ili zrakom, primjerice radijsko i televizijsko emitiranje te za proizvodnju opreme za bežični prijenos podataka. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju uređaja za prespajanje telefonskih centrala
 • proizvodnju bežičnih telefona
 • proizvodnju uređaja za izgradnju glavne centrale (PBX)
 • proizvodnju telefonske i telefaksne opreme, uključujući automatsku telefonsku sekretaricu
 • proizvodnju uređaja za prijenos podataka kao što su premosnici, usmjernici, pristupnici
 • proizvodnju antena za odašiljanje i primanje signala
 • proizvodnju televizijskih kablova
 • proizvodnju dojavljivača (“pagers“)
 • proizvodnju mobilnih telefona
 • proizvodnju opreme za mobilnu komunikaciju
 • proizvodnju opreme za radijski studio i emitiranje, uključujući televizijske kamere
 • proizvodnju modema i opreme za prijenos podataka
 • proizvodnju unutrašnjih/vanjskih računalnih modema
 • proizvodnju alarmnih sistema za slučaj pljačke ili požara, slanje signala kontrolnoj stanici
 • proizvodnju radijskih i televizijskih odašiljača
 • proizvodnju infracrvenih priključaka (npr. za daljinsko upravljanje)

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju elektroničkih komponenata i podsklopova koji se koriste u prijenosnim uređajima, uključujući unutarnje/vanjske računalne modeme (PC-tipa) vidi 26.1
 • proizvodnju učitanih elektroničkih ploča, vidi 26.12
 • proizvodnju računala i periferne računalne opreme, vidi 26.20
 • proizvodnju audio i videoopreme namijenjene potrošačima, vidi 26.40
 • proizvodnju GPS-uređaja, vidi 26.51
 • proizvodnju elektroničkih semafora (npr. onih na kojima se bilježe rezultati na utakmicama), vidi 27.90
 • proizvodnju prometnih semafora, vidi 27.90