Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Vodeni prijevoz

Pomorski i obalni prijevoz putnika

Pomorski i obalni prijevoz robe

Pomorski i obalni prijevoz robe

Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima

Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Pomorski i obalni prijevoz robe

Ovaj razred uključuje:

  • prijevoz robe morem ili priobaljem, redoviti ili izvanredni
  • prijevoz vučom ili guranjem teglenica, morske platforme za bušenje i crpljenje nafte

Ovaj razred također uključuje:

  • iznajmljivanje brodova s posadom za morski i obalni prijevoz robe

Ovaj razred isključuje:

  • skladištenje robe, vidi 52.10
  • upravljanje lukom i druge pomoćne djelatnosti kao što su: vezivanje broda, pilotiranje, prijevoz tereta pomoću maune (teglenice), spašavanje brodova, vidi 52.22
  • prekrcaj tereta, vidi 52.24
  • iznajmljivanje komercijalnih brodova ili čamaca, bez posade, vidi 77.34