Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu

Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju

Pripremni radovi na gradilištu

Uklanjanje građevina

Završni građevinski radovi

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Pripremni radovi na gradilištu

Ovaj razred uključuje:

 • raščišćavanje gradilišta
 • zemljane radove: iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala, uklanjanje stijena, miniranje, itd.
 • pripremanje terena za rudarstvo:
  • zemljane i druge radove na pripremi mineralnih nalazišta i gradilišta, osim naftnih ili plinskih nalazišta

Ovaj razred također uključuje:

 • drenažne radove na gradilištu
 • drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu

Ovaj razred isključuje:

 • bušenje proizvodnih izvora nafte ili plina, vidi 06.10, 06.20
 • dekontaminaciju tla, vidi 39.00
 • bušenje izvora vode, vidi 42.21
 • iskop okna, vidi 43.99