Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće

Proizvodnja kožne odjeće

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

Proizvodnja ostale vanjske odjeće

Proizvodnja radne odjeće

Proizvodnja rublja

Proizvodnja pletene i kukičane odjeće

Proizvodnja proizvoda od krzna

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću

Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju odjeće za dojenčad i malu djecu, trenirki, skijaške odjeće, kupaćih kostima itd.
  • proizvodnju šešira i kapa
  • proizvodnju ostalog pribora za odjeću: rukavica, remenja, šalova, kravata, mrežica za kosu itd

Ovaj razred također uključuje:

  • proizvodnju krznenih pokrivala za glavu
  • proizvodnju obuće od tekstilnog materijala bez pričvršćenih potpetica
  • proizvodnju dijelova za gore spomenute proizvode

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju sportskih pokrivala za glavu, vidi 32.30
  • proizvodnju sigurnosnih pokrivala za glavu (osim sportskih pokrivala), vidi 32.99
  • proizvodnju protupožarne i zaštitne sigurnosne odjeće, vidi 32.99
  • popravak odjevnih predmeta, vidi 95.29