Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Uklanjanje otpadnih voda

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Ovaj razred uključuje djelatnost skupljanja, obrade i opskrbe za potrebe kućanstva i industrije. Uključeno je skupljanje vode iz različitih izvora, kao i opskrba vodom različitim sredstvima. Ovaj razred uključuje:

  • skupljanje vode iz rijeka, jezera, izvora itd.
  • skupljanje kišnice
  • pročišćavanje vode za vodoopskrbu
  • obradu vode za industrijske i ostale potrebe
  • desalinizaciju morske vode ili podzemnih voda za potrebe proizvodnje vode kao proizvoda od najveće važnosti
  • opskrbu vodom glavnim cjevovodima, kamionima ili drugim sredstvima
  • rad kanala za navodnjavanje

Također je uključen rad kanala za navodnjavanje. Međutim nije uključeno pružanje usluga navodnjavanja putem sustava za raspršivanje vode i slične pomoćne usluge u poljoprivredi.

Ovaj razred isključuje:

  • rad opreme za navodnjavanje za potrebe poljoprivrede, vidi 01.61
  • obradu otpadnih voda radi sprečavanja zagađenja, vidi 37.00
  • cjevovodni transport (na velike udaljenosti), vidi 49.50