Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt

Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Popravak namještaja i pokućstva

Popravak obuće i proizvoda od kože

Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Popravak satova i nakita

Popravak računala i komunikacijske opreme

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Popravak obuće i proizvoda od kože

Ovaj razred uključuje popravak i održavanje obuće i proizvoda od kože:

  • popravak čizama, cipela, putnih torbi i sličnih predmeta
  • popravak potpetica na cipelama