Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Smještaj

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Ovaj razred uključuje djelatnosti pripremanja i serviranja pića za izravnu potrošnju na licu mjesta. Ovaj razred uključuje djelatnosti:

 • barova
 • taverni
 • koktel barova
 • diskoteka (u kojima se ponajprije nude pića)
 • pivnica
 • kavana
 • barova za pripremu voćnih napitaka
 • pokretnih prodavača pića

Ovaj razred isključuje:

 • preprodaju pakiranog/pripremljenog pića, vidi 47
 • trgovinu na malo pićima putem samoposlužnih aparata, vidi 47.99
 • djelatnosti diskoteka i plesnih dvorana koje ne nude pića, vidi 93.29