Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova

Proizvodnja komunikacijske opreme

Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računala i periferne opreme

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Ovaj razred uključuje proizvodnju elektroničke audio i video opreme za kućnu zabavu, motornih vozila, sustava javnih adresa i pojačala za glazbene instrumente. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju videouređaja i opreme za umnožavanje
 • proizvodnju televizora
 • proizvodnju televizijskih monitora i zaslona (displeja)
 • proizvodnju audiorekordera i sustava za umnožavanje
 • proizvodnju stereoopreme
 • proizvodnju radioprijamnika
 • proizvodnju sustava zvučnika
 • proizvodnju kućnih videokamera
 • proizvodnju glazbenih automata
 • proizvodnju pojačala za glazbene instrumente i sustava javnih adresa
 • proizvodnju mikrofona
 • proizvodnju CD i DVD-uređaja
 • proizvodnju karaoke-uređaja
 • proizvodnju naglavnih slušalica (npr. radio, stereo, računala)
 • proizvodnju konzola za videoigre

Ovaj razred isključuje:

 • umnožavanje snimljenih zapisa (računalnih medija, zvuka, videa, itd.), vidi 18.2
 • proizvodnju računalnih perifernih uređaja i računalnih monitora, vidi 26.20
 • proizvodnju telefonskih sekretarica, vidi 26.30
 • proizvodnju sprava za označavanje stranica brojevima, opreme za dojavljivače (''pagers''), vidi 26.30
 • proizvodnju uređaja za daljinsko upravljanje (radijsko i infracrveno), vidi 26.30
 • proizvodnju opreme za studijsko emitiranje kao što su oprema za snimanje, antene za odašiljanje i primanje
 • komercijalne videokamere, vidi 26.30
 • proizvodnju antena, vidi 26.30
 • proizvodnju digitalnih kamera, vidi 26.70
 • proizvodnju elektroničkih igrica s fiksnim (nezamjenjivim) softverom, vidi 32.40