Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Ljekarne

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na malo fotografskom, optičkom i preciznom opremom
  • djelatnosti optičara
  • trgovinu na malo suvenirima, rukotvorinama i religijskim proizvodima
  • djelatnosti prodajnih galerija
  • trgovinu na malo umjetninama
  • trgovinu na malo loživim uljem za kućanstvo, plinom u bocama, ugljenom i ogrjevnim drvom
  • trgovinu na malo oružjem i streljivom
  • trgovinu na malo filatelističkim markama i novcem
  • trgovinu na malo neprehrambenim proizvodima, d. n.