Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

Trgovina na veliko ostacima i otpacima

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina na veliko ostacima i otpacima

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na veliko metalnim i nemetalnim ostacima i otpacima i materijalom za reciklažu, uključujući skupljanje, sortiranje, odvajanje, rastavljanje rabljenih predmeta, na primjer automobila, radi izdvajanja dijelova koji se mogu ponovno upotrijebiti, pakiranje i prepakiranje, skladištenje i isporuku, ali bez stvarnoga transformacijskog procesa. Osim toga kupljeni i prodani otpaci zadržavaju preostalu vrijednost.

Ovaj razred također uključuje:

  • rastavljanje automobila, računala, televizora i ostale opreme radi izdvajanja i preprodaje upotrebljivih dijelova

Ovaj razred isključuje:

  • skupljanje kućnog i industrijskog otpada, vidi 38.1
  • obradu otpada, ne za daljnju uporabu u prerađivačkoj industriji, već s ciljem njegova uklanjanja, vidi 38.2
  • preradu ostataka i otpadaka te drugih predmeta u sekundarnu sirovinu koja zahtijeva stvarni transformacijski proces (sekundarna sirovina pogodna je za izravnu uporabu u industrijskom procesu, ali nije riječ o gotovom proizvodu) vidi 38.3
  • rastavljanje automobila, računala, televizora i ostale opreme radi obnavljanja materijala, vidi 38.31
  • rezanje brodova, vidi 38.31
  • rezanje automobila mehaničkim procesom, vidi 38.32
  • trgovinu na malo rabljenom robom, vidi 47.79