Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Vađenje metalnih ruda

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Vađenje prirodnog plina

Vađenje prirodnog plina

Vađenje sirove nafte

Vađenje ugljena i lignita

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Vađenje prirodnog plina

Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju sirovoga plinovitog ugljikovodika (prirodnog plina)
  • vađenje kondenzata
  • odvajanje tekućih ugljikovodičnih frakcija
  • odsumporavanje plinova

Ovaj razred također uključuje:

  • vađenje tekućih ugljikovodika metodom ukapljivanja ili pirolizom

Ovaj razred isključuje:

  • pomoćne djelatnosti povezane s vađenjem nafte i prirodnog plina, vidi 09.10
  • pronalaženje nafte i plina, vidi 09.10
  • dobivanje ukapljenih plinova pri proizvodnji naftnih derivata, vidi 19.20
  • proizvodnju industrijskih plinova , vidi 20.11
  • cjevovodni transport, vidi 49.50