Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Pravne djelatnosti

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

Ovaj razred uključuje:

  • knjiženje poslovnih transakcija poduzeća ili drugih osoba
  • pripremu ili reviziju financijskih izvještaja
  • kontrolu i potvrđivanje ispravnosti financijskih izvještaja
  • sastavljanje osobnih i poslovnih poreznih prijava
  • savjetodavne djelatnosti i zastupanje klijenta pred poreznim vlastima

Ovaj razred isključuje:

  • obradu podataka i izradu tabličnih prikaza, vidi 63.11
  • poslovno savjetovanje u vezi s računovodstvenim sustavom i postupcima kontrole proračuna, vidi 70.22
  • naplatu računa, vidi 82.91