Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

Ovaj razred uključuje:

 • ostale rezervacijske usluge povezane s putovanjima:
  • rezervacije prijevoza, hotela, restorana, iznajmljivanje vozila, zabavu i sport itd.
 • usluge u vezi s razmjenom stanova (apartmana), za korištenje u određenom razdoblju tijekom godine („time sharing“)
 • djelatnosti prodaje karata za kazališne predstave, sportske i ostale zabavne događaje
 • usluge pružanja pomoći turistima:
  • davanje turističkih informacija posjetiteljima
  • djelatnosti turističkih vodiča
 • djelatnosti turističke promocije

Ovaj razred isključuje:

 • djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora), vidi razrede 79.11 i 79.12
 • organiziranje i vođenje različitih događaja kao što su sastanci, kongresi i konferencije, vidi 82.30