Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Pomoćne usluge u šumarstvu

Pomoćne usluge u šumarstvu

Sječa drva

Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Pomoćne usluge u šumarstvu

Ovaj razred uključuje obavljanje pomoćnih usluga u šumarstvu uz naplatu ili na osnovi ugovora. Ovaj razred uključuje:

 • uslužne djelatnosti u šumarstvu:
  • premjer šuma
  • savjetodavne usluge vezane za gospodarenje šumom
  • procjenu drvne mase
  • borbu i zaštitu od požara
  • zaštitu šuma od nametnika
 • usluge vezane za eksploataciju šuma:
  • prijevoz trupaca unutar šume

Ovaj razred isključuje:

 • djelatnosti rasadnika šumskog drveća, vidi 02.10
 • drenažu šumskog zemljišta, vidi 43.12
 • raščišćavanje gradilišta, vidi 43.12