Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

Trgovina na veliko ostacima i otpacima

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Ovaj razred uključuje:

 • trgovinu na veliko neobrađenim drvom
 • trgovinu na veliko proizvodima primarne obrade drva
 • trgovinu na veliko bojama i lakovima
 • trgovinu na veliko građevinskim materijalom:
  • pijeskom, šljunkom
 • trgovinu na veliko zidnim tapetama i podnim oblogama
 • trgovinu na veliko ravnim staklom
 • trgovinu na veliko sanitarnom opremom:
  • kadama, umivaonicima, WC školjkama i ostalom sanitarnom keramikom
 • trgovinu na veliko montažnim kućama