Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Održavanje i popravak motornih vozila

Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila

Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala

Trgovina motornim vozilima

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije

Trgovina ostalim motornim vozilima

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina ostalim motornim vozilima

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na veliko i na malo novim i rabljenim vozilima:
    • kamionima, prikolicama i poluprikolicama
    • kamp-vozilima kao što su stambene autoprikolice i autodomovi (kamperi)

Ovaj razred također uključuje:

  • trgovinu na veliko i na malo terenskim motornim vozilima kao što su džipovi (nosivosti veće od 3,5 tone)

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na veliko i na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, vidi 45.3
  • iznajmljivanje kamiona s vozačem, vidi 49.41
  • iznajmljivanje kamiona bez vozača, vidi 77.12