Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

Ovaj razred uključuje specijalizirane instalacije strojeva. Ipak, instaliranje opreme koja čini sastavni dio zgrada i sličnih građevina kao što je instalacija dizala, električnih žica, alarmnog sustava ili klimatizacijskih uređaja, razvrstano je u građevinarstvo. Ovaj razred uključuje:

 • instaliranje industrijskih strojeva i postrojenja
 • sastavljanje kontrolne opreme za industrijske procese
 • instaliranje ostale industrijske opreme, npr.:
  • komunikacijske opreme
  • glavnih i sličnih računala
  • iradijacijske i elektromedicinske opreme itd.
 • demontiranje velikih strojeva i opreme
 • djelatnosti gradnje vodenica
 • montažu strojeva
 • instaliranje opreme za kuglane

Ovaj razred isključuje:

 • postavljanje dizala, pokretnih stepenica, automatskih vrata, sustava za centralno usisavanje itd., vidi 43.29
 • ugradnju vrata, stepenica, opreme za prodavaonice, namještaja itd., vidi 43.32
 • instaliranje (postavljanje) osobnih računala, vidi 62.09