Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

Ovaj razred uključuje djelatnosti koje omogućuju drugima uporabu intelektualnog vlasnišva i sličnih proizvoda za koje se plaća licencna naknada vlasniku imovine odnosno proizvoda. Zakup (leasing) te imovine može biti u različitim oblicima, kao dozvola za reprodukciju, uporaba patenata za proizvode ili procese, poslovanje pod franšizom, itd. Trenutačni vlasnici mogli su ili nisu morali stvoriti te proizvode odnosno imovinu. Ovaj razred uključuje:

 • davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva (osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima, kao što su knjige ili softver)
 • primanje licencnih naknada za uporabu:
  • patenata
  • zaštitnih trgovačkih i uslužnih znakova
  • marka proizvoda
  • prava na vađenje minerala
  • franšiznih ugovora

Ovaj razred isključuje:

 • kupnju autorskih prava i izdavanje, vidi odjeljke 58 i 59
 • proizvodnju, reprodukciju i distribuciju radova koji su zaštićeni autorskim pravima (knjige, softver, film), vidi odjeljke 58 i 59
 • davanje u zakup (leasing) nekretnina, vidi 68.20
 • davanje u zakup (leasing) materijalne imovine, vidi skupine 77.1, 77.2 i 77.3