Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za obradu metala

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju alatnih strojeva za obradu drva, kosti, kamena, tvrde gume, tvrde plastike, hladnog stakla itd., uključujući one koji se koriste laserskim zrakama, ultrazvučnim valovima, mlazom plazme, magnetskim pulsom itd.
 • proizvodnju držača za alatne strojeve
 • proizvodnju razdjelnih glava i ostalih specijalnih dodataka za alatne strojeve
 • proizvodnju statičnih strojeva za zabijanje čavala, klamanje, lijepljenje i drugih načina povezivanja drva, pluta, kosti, tvrde gume ili plastike itd.
 • proizvodnju statičnih rotirajućih ili rotirajućih potresnih bušilica, uređaja za punjenje, pričvršćivača, uređaja za rezanje metala na listiće itd.
 • proizvodnju preša, pojedinačnih dasaka i slično
 • proizvodnju strojeva za elektrofrezu

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju dijelova i pribora za već spomenute alatne strojeve

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju zamjenjivih dijelova alata za alatne strojeve (bušilica, svrdla, odvijača, nareznica za navoj, britvica, oštrica za noževe itd.), vidi 25.73
 • proizvodnju električnih ručnih lemilica i pištoljskih lemilica, vidi 27.90
 • proizvodnju ručnih alata na vozni pogon, vidi 28.24
 • proizvodnju strojeva koji se koriste u pogonima metala i ljevaonicama, vidi 28.91
 • proizvodnju strojeva za rudarstvo i vađenje, vidi 28.92