Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju traktora koji se koriste u poljoprivredi i šumarstvu
 • proizvodnju motokultivatora
 • proizvodnju kosilica, uključujući kosilice za travnjake
 • proizvodnju poljoprivrednih samotovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica
 • proizvodnju poljoprivrednih strojeva za pripremu zemljišta, sjetvu ili gnojenje:
  • plugova, rasipača gnoja, sijačica, drljača itd.
 • proizvodnju strojeva za žetvu i vršenje:
  • žetelica, vršalica, razvrstačica itd.
 • proizvodnju strojeva za mužnju
 • proizvodnju strojeva za prskanje koji se koriste u poljoprivredi
 • proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme:
  • za uzgoj peradi, uzgoj pčela, pripremu stočne hrane itd.
  • za čišćenje, sortiranje ili gradiranje jaja, voća itd.

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju nepogonskih ručnih alata, vidi 25.73
 • proizvodnju pokretnih vrpca za upotrebu na poljoprivrednim gospodarstvima, vidi 28.22
 • proizvodnju pogonskih ručnih alata, vidi 28.24
 • proizvodnju separatora za vrhnje, vidi 28.93
 • proizvodnju strojeva za čišćenje, sortiranje, ljuštenje zrnastog ili suhoga mahunastog povrća, vidi 28.93
 • proizvodnju cestovnih traktora za poluprikolice, vidi 29.10
 • proizvodnju prikolica i poluprikolica, vidi 29.20