Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

Vađenje metalnih ruda

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Vađenje ugljena i lignita

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina

Ovaj razred uključuje:

 • uslužne djelatnosti vađenja nafte i plina uz naplatu ili na osnovi ugovora:
  • usluge pronalaženja (ispitivanja) povezane s vađenjem nafte i plina, npr. metode tradicionalnog istraživanja rudnih ležišta kao što su geološka ispitivanja na budućim terenima
  • usmjereno bušenje i ponovno bušenje/dobušivanje; montažu/demontažu postrojenja za bušenje na nalazištu, popravljanje i rasklapanje; ugradnju i cementiranje zaštitnih cijevi; crpljenje bušotina; postavljanje čepova i napuštanje – likvidaciju bušotina itd.
  • ukapljivanje i otplinjavanje prirodnoga plina za potrebe transporta, na lokaciji nalazišta
  • usluge drenaže i crpljenja, uz naplatu ili na osnovi ugovora
  • pokusno bušenje u vezi s vađenjem nafte ili plina

Ovaj razred također uključuje:

 • usluge zaštite od požara na naftnim poljima

Ovaj razred isključuje:

 • uslužne djelatnosti koje obavljaju sami pogoni za vađenje nafte i prirodnog plina, vidi 06.10, 06.20
 • specijalizirane popravke strojeva za rudarstvo, vidi 33.12
 • ukapljivanje i otplinjavanje prirodnog plina za potrebe transporta, izvan lokacije nalazišta, vidi 52.21
 • geofizička, geološka i seizmološka istraživanja, vidi 71.12