Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Vađenje metalnih ruda

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Vađenje ugljena i lignita

Vađenje kamenog ugljena

Vađenje kamenog ugljena

Vađenje lignita

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Vađenje kamenog ugljena

Ovaj razred uključuje:

  • vađenje kamenog ugljena podzemnim ili površinskim kopom te metodom ukapljivanja
  • čišćenje, mjerenje, razvrstavanje, usitnjavanje, prešanje itd. ugljena radi potrebe sortiranja, poboljšanja kvalitete, transporta ili skladištenja

Ovaj razred također uključuje:

  • obnavljanje kamenog ugljena iz sitneži

Ovaj razred isključuje:

  • vađenje lignita, vidi 05.20
  • vađenje treseta, vidi 08.92
  • pomoćne djelatnosti povezane s vađenjem kamenog ugljena, vidi 09.90
  • pokusno bušenje za vađenje ugljena, vidi 09.90
  • proizvodnju krutih goriva u koksnim pećima, vidi 19.10
  • proizvodnja briketiranoga kamenog ugljena, vidi 19.20
  • izvođenje radova na pripremi nalazišta za vađenje ugljena, vidi 43.12