Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća

Prerada i konzerviranje krumpira

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

Proizvodnja sokova od voća i povrća

Proizvodnja ulja i masti

Proizvodnja mliječnih proizvoda

Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda

Proizvodnja pripremljene hrane za životinje

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ulja i masti

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju sirovih biljnih ulja: maslinova, sojinoga, palmina, suncokretova, pamukova, repičina, gorušičina, lanenoga itd.
 • proizvodnju brašna i prekrupe mljevenjem uljanog sjemenja, oraha ili koštica
 • proizvodnju rafiniranoga biljnog ulja: maslinova, sojina itd.
 • obradu biljnog ulja: puhanje, kuhanje, dehidraciju, hidrogenizaciju itd.

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju nejestivih životinjskih ulja i masti
 • proizvodnju ribljeg ulja i ulja morskih sisavaca
 • proizvodnju pamučnog lintera, pogača od uljanih sjemenki i drugih ostataka iz proizvodnje ulja

Ovaj razred isključuje:

 • topljenje i rafiniranje svinjske masti i ostalih jestivih životinjskih masti, vidi 10.11
 • proizvodnju margarina, vidi 10.42
 • mljevenje vlažnih žitarica, vidi 10.62
 • proizvodnju ulja od kukuruznih klica, vidi 10.62
 • proizvodnju eteričnih ulja, vidi 20.53
 • kemijsku obradu ulja i masti, vidi 20.59