Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Dovršavanje tekstila

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Proizvodnja ostalog tekstila

Tkanje tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Ovaj razred uključuje pripremne radnje za predenje tekstilnih vlakana. To se može činiti s pomoću različitih sirovina kao što su svila ili vuna, pomoću vlakana životinjskog, biljnog ili umjetnog podrijetla, te papira ili stakla itd. Ovaj razred uključuje:

 • pripremne radnje na tekstilnim vlaknima:
  • namatanje i pranje svile
  • odmašćivanje i karbonizaciju vune te bojenje runa
  • grebenanje i češljanje svih vrsta vlakana, bilo životinjskog, biljnog ili umjetnog podrijetla
 • predenje i proizvodnja pređe i konca za tkanje ili šivanje za prodaju ili daljnju proizvodnju
  • trljanje lana
  • teksturiranje, uvijanje, slaganje, uvrtanje i močenje prediva od sintetičnih i umjetnih filamenata

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju papirnate pređe

Ovaj razred isključuje:

 • pripremne radnje koje se obavljaju u kombinaciji s poljoprivredom, vidi odjeljak 01
 • močenje biljaka koje sadrže biljna tekstilna vlakna (juta, lan, kokosovo vlakno itd.), vidi 01.16
 • čišćenje pamuka od sjemenja, vidi 01.63
 • proizvodnju sintetičkih ili umjetnih vlakana, proizvodnju jednostrukih pređa (uključujući visokootpornu pređu i pređu za sagove) od umjetnih i sintetičkih vlakana, vidi 20.60
 • proizvodnju staklenih vlakana, vidi 23.14