Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala

Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda

Proizvodnja metalnih konstrukcija

Proizvodnja oružja i streljiva

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda

Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

Proizvodnja zakovica i vijčane robe

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju metalnih kabela, upletenih žica i sličnih predmeta
 • proizvodnju neizoliranih metalnih kablova ili izoliranih kabela koji se ne mogu upotrijebiti kao vodiči električne energije
 • proizvodnju presvučene i punjene žice
 • proizvodnju predmeta od žice: bodljikave žice, žičane ograde, rešetke, mreže, pletiva itd.
 • presvučene elektrode za elektrolučno zavarivanje
 • proizvodnju čavala i klinaca
 • proizvodnju opruga (osim opruga za satove):
  • opruga na pero, spiralnih, s okretnom polugom
  • pera za opruge
 • proizvodnju lanaca, osim električnih transmisijskih lanaca

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju opruga za satove i ure, vidi, 26.52
 • proizvodnju žica i kablova za prijenos električne energije, vidi 27.32
 • proizvodnju električnih transmisijskih lanaca, vidi 28.15