Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Prateće djelatnosti u prijevozu

Skladištenje robe

Skladištenje robe

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Skladištenje robe

Ovaj razred uključuje:

  • rad skladišta i skladišnih uređaja za sve vrste robe:
    • silosa za žitarice, skladišta za mješovitu robu, rashladnih skladišta, skladišta cisterni (tankova)

Ovaj razred također uključuje:

  • skladištenje roba u vanjskotrgovinskim zonama
  • komore za naglo zamrzavanje

Ovaj razred isključuje:

  • parkirališta za motorna vozila, vidi 52.21
  • djelatnost postrojenja za samoskladištenje, vidi 68.20
  • iznajmljivanje praznih prostora, vidi 68.20