Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

Djelatnosti ostalih članskih organizacija

Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija

Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Djelatnosti sindikata

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Ovaj razred uključuje

  • djelatnosti organizacija u kojima je interes članova uglavnom usredotočen na jednu školsku spremu ili profesiju ili tehničko područje kao što su udruge liječnika, pravnika, računovođa, inženjera, arhitekata itd.
  • djelatnosti udruga specijalista angažiranih u znanstvenim, akademskim ili kulturnim djelatnostima kao što su udruge pisaca, slikara, umjetnika raznih vrsta, novinara, itd.
  • širenje informacija, određivanje standarda prakse i nadzor nad njima, predstavljanje pred vladinim tijelima i odnose s javnošću strukovnih organizacija

Ovaj razred također uključuje:

  • djelatnosti znanstvenih društava

Ovaj razred isključuje:

  • obrazovnu djelatnost takvih organizacija, vidi odjeljak 85