Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

Proizvodnja ostalih crpki i kompresora

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju klipnih motora s unutarnjim izgaranjem, osim motora vozila, zrakoplova i motocikla:
  • brodskih motora
  • motora za lokomotive
 • proizvodnju klipova, klipnih prstenova, karburatora i sličnoga za sve motore s unutarnjim izgaranjem, dizelske motore i sl.
 • proizvodnju ulaznih i ispušnih ventila za motore s unutarnjim izgaranjem
 • proizvodnju turbina i njihovih dijelova:
  • turbina na vodenu paru i ostalih parnih turbina
  • hidrauličnih turbina, vodenih kola i njihovih regulatora
  • turbina na vjetar
  • plinskih turbina, osim turbomlaznih i turbopropelerskih za pogon zrakoplova
 • proizvodnju svih jedinica za kotlove turbine
 • proizvodnju svih jedinica za generatorske turbine
 • proizvodnju motora za industrijsku primjenu

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju električnih generatora (osim jedinica generatorskih setova turbina), vidi 27.11
 • proizvodnju generatorskih setova primarnih pokretača (osim jedinica generatorskih setova turbina), vidi 27.11
 • proizvodnju električne opreme i dijelova motora s unutarnjim izgaranjem, vidi 29.31
 • proizvodnju motora za vozila, zrakoplove ili motocikle, vidi 29.10, 30.30, 30.91
 • proizvodnju turbomlaznih zrakoplova i turbopropelera, vidi 30.30