Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Djelatnosti čišćenja

Osnovno čišćenje zgrada

Ostale djelatnosti čišćenja

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

Upravljanje zgradama

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

Ovaj razred uključuje:

  • vanjsko čišćenje svih vrsta zgrada, uključujući urede, tvornice, prodavaonice, ustanove i druge poslovne prostore, te stambene zgrade s više stanova
  • specijalizirano čišćenje zgrada kao što je pranje prozora, čišćenje dimnjaka i kamina, raznih vrsta peći, uključujući i peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih cijevi i ispušnih jedinica
  • čišćenje industrijskih strojeva
  • ostalo čišćenje zgrada i industrijskih objekata, d. n.

Ovaj razred isključuje:

  • čišćenje parom, pješčanim mlazom i slične radove na vanjskim dijelovima zgrade, vidi 43.99