Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda

Proizvodnja eksploziva

Proizvodnja eteričnih ulja

Proizvodnja ljepila

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

Proizvodnja umjetnih vlakana

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju fotografskih ploča, filmova, papira osjetljivoga na svjetlo i drugih neekspozitiranih materijala
 • proizvodnju kemijskih preparata za fotografsku upotrebu
 • proizvodnju želatine i njezinih derivata
 • proizvodnju različitih kemijskih proizvoda:
  • peptona i peptonskih derivata, ostalih proteinskih tvari i njihovih derivata, d. n.
  • kemijski modificiranih ulja i masti
  • materijala upotrijebljenoga za dovršavanje tekstila i kože
  • prašaka i pasta za lemljenje, brušenje i zavarivanje
  • sredstava za čišćenje metala
  • pripremljenih aditiva za cement
  • aktivnog ugljena, aditiva ulja za podmazivanje, pripremljenih akceleratora za gumu, katalizatora i drugih kemijskih proizvoda za industrijsku upotrebu
  • antidetonatorskih preparata, antifriz-preparata
  • tekućina za hidraulični prijenos
  • složenih reagensa za dijagnostiku i laboratorije

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju tinte za pisanje i crtanje

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju kemijski definiranih proizvoda u masi, vidi 20.13, 20.14
 • proizvodnju destilirane vode, vidi 20.13
 • proizvodnju ostalih osnovnih organskih kemikalija, vidi 20.14
 • proizvodnju tiskarske tinte, vidi 20.30
 • proizvodnju ljepila baziranih na asfaltu, vidi 23.99