Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja aparata za kućanstvo

Proizvodnja baterija i akumulatora

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

Ovaj razred uključuje proizvodnju svih električnih motora i transformatora: AC, DC i AC/DC Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju električnih motora (osim startnih motora s unutarnjim izgaranjem)
 • proizvodnju električnih distribucijskih transformatora
 • proizvodnju elektrolučnih transformatora
 • proizvodnju fluorescentnog balasta (tj. transformatora)
 • proizvodnju izmjeničnih transformatora za distribuciju električne energije
 • proizvodnju regulatora za prijenos i distribuciju napona
 • proizvodnju generatora snage (osim baterija koje pune alternatore za motore s unutarnjim izgaranjem)
 • proizvodnju generatorskih setova motora (osim jedinica generatorskih setova turbina)
 • premotavanje tvorničke armature

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju elektroničkih komponenata – vrste transformatora i prekidača, vidi 26.12
 • proizvodnju opreme za elektrozavarivanje i lemljenje, vidi 27.90
 • proizvodnju čvrstih invertera, ispravljača, konvertera, vidi 27.90
 • proizvodnju turbina – generatorskih setova, vidi 28.11
 • proizvodnju startnih motora i generatora s unutarnjim izgaranjem, vidi 29.31