Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

Proizvodnja peći i plamenika

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju računskih strojeva
 • proizvodnju strojeva za zbrajanje, registar-blagajni
 • proizvodnju kalkulatora, elektroničkih ili neelektroničkih
 • proizvodnju strojeva za frankiranje pošte, uređaja za obradu pošte (uređaja za popunjavanje omotnica, pečatiranje i adresiranje; otvaranje, sortiranje, pregledavanje), uređaja za razvrstavanje
 • proizvodnju pisaćih strojeva
 • proizvodnju strojeva za stenografiju
 • proizvodnju uređaja za uvezivanje uredskog tipa (tj. plastičnih ili u obliku vrpca)
 • proizvodnju uređaja za ispis čekova
 • proizvodnju uređaja za prebrojavanje i pakiranje kovanica
 • proizvodnju strojeva za oštrenje olovaka
 • proizvodnju uređaja za klamanje i spravica za uklanjanje spojnica
 • proizvodnju uređaja za glasanje
 • proizvodnju stalaka za samoljepive vrpce
 • proizvodnju bušilica
 • proizvodnju registar-blagajni, mehaničkih
 • proizvodnju fotokopirnih uređaja
 • proizvodnju uložaka za toner
 • proizvodnju školskih ploča, bijelih ploča i ploča za zacrtavanje
 • proizvodnju diktafona

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju računala i periferne opreme, vidi 26.20