Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

Promidžba (reklama i propaganda)

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

Oglašavanje preko medija

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

Ovaj razred uključuje cijeli spektar usluga oglašavanja (putem vlastitih kapaciteta poduzeća ili uz podugovaranje), uključujući savjetovanje, kreativne usluge, izradu promotivnog materijala i kupnju. Ovaj razred uključuje:

 • kreiranje i provođenje promidžbenih kampanja:
  • kreiranje i postavljanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, televiziji, internetu i ostalim medijima
  • kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. oglasnih ploča, panoa, priopćenja, izloga, oslikavanje automobila i autobusa, u izložbenim dvoranama itd.
  • reklamiranje iz zraka
  • distribuciju promidžbenog materijala ili uzoraka
  • uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora
 • vođenje marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su usmjerene na privlačenje i zadržavanje kupaca:
  • promociju proizvoda
  • marketing na mjestu prodaje
  • oglašavanje izravnom poštom
  • marketinško savjetovanje

Ovaj razred isključuje:

 • izdavanje promidžbenog materijala, vidi 58.19
 • snimanje promidžbenih poruka za televiziju i film, vidi 59.11
 • snimanje promidžbenih poruka za radio, vidi 59.20
 • istraživanje tržišta, vidi 73.20
 • izradu reklamnih fotografija, vidi 74.20
 • organizaciju sastanaka i poslovnih sajmova, vidi 82.30
 • poštanske usluge kao što su razvrstavanje, adresiranje, itd., vidi 82.19