Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

Djelatnosti vatrogasne službe

Poslovi javnog reda i sigurnosti

Poslovi obrane

Sudske i pravosudne djelatnosti

Vanjski poslovi

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Vanjski poslovi

Ovaj razred uključuje:

  • upravljanje i vođenje ministarstva vanjskih poslova te diplomatskih i konzularnih predstavništava u inozemstvu ili pri uredima međunarodnih organizacija
  • upravljanje, vođenje i podršku informacijskim službama i službama za kulturu namijenjenima širenju izvan nacionalnih granica
  • pomoć stranim zemljama bez obzira na to je li upućena preko međunarodnih organizacija ili nije
  • pružanje vojne pomoći stranim zemljama
  • upravljanje vanjskom trgovinom, međunarodnim financijskim i inozemnim tehničkim poslovima

Ovaj razred isključuje:

  • usluge međunarodne pomoći za žrtve velikih nesreća ili izbjeglice, vidi 88.99