Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kockanja i klađenja

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Izvođačka umjetnost

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

Rad umjetničkih objekata

Umjetničko stvaralaštvo

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Umjetničko stvaralaštvo

Ovaj razred uključuje:

  • djelatnosti slobodnih umjetnika kao što su kipari, slikari, crtači crtanog filma ili karikaturisti, graveri, bakroresci itd.
  • djelatnosti slobodnih autora, za različita područja, uključujući beletristiku kao i tehničke tekstove
  • djelatnost slobodnih novinara
  • restauriranje umjetničkih djela kao što su umjetničke slike itd.

Ovaj razred isključuje:

  • izradu skulptura, osim umjetničkih originala, vidi 23.70
  • restauriranje orgulja i drugih povijesnih glazbenih instrumenata, vidi 33.19
  • proizvodnju filmova i videofilmova, vidi 59.11, 59.12
  • restauriranje namještaja (osim predmeta muzejskih zbirki), vidi 95.24