Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Prerađivačka industrija, d. n.

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja igara i igračaka

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora

Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

Proizvodnja sportske opreme

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja igara i igračaka

Ovaj razred uključuje proizvodnju lutaka, igračaka i igara (uključujući elektroničke), kutija s priborom za hobi te dječjih vozila (osim metalnih bicikla i tricikla). Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju lutaka i odjeće za lutke i pribor
 • proizvodnju akcijskih igračaka
 • proizvodnju igračaka sa životinjskim likovima
 • proizvodnju glazbenih instrumenata igračaka
 • proizvodnju igraćih karata
 • proizvodnju igara na pločama i sličnih vrsta igara
 • proizvodnju elektroničkih igara: šaha itd.
 • proizvodnju umanjenih modela (maketa) i sličnih rekreacijskih modela, električnih vlakova, setova za sastavljanje itd.
 • proizvodnju zabavnih automata, igara na automatima s ubačenim novcem, biljara, specijalnih stolova za kasino-igre itd.
 • proizvodnju predmeta za lunaparkove, stolne i sobne igre
 • proizvodnju igračaka s kotačima, za vožnju, uključujući plastične bicikle i tricikle
 • proizvodnju slagalica itd.

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju konzola za videoigre, vidi 26.40
 • proizvodnju bicikla, vidi 30.92
 • proizvodnju predmeta za trikove i šale, vidi 32.99
 • pisanje i izdavanje softvera za računalne igre, vidi 58.21, 62.01