Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti keteringa

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Smještaj

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Ovaj razred uključuje industrijski ketering, tj. usluge dostave hrane koje se temelje na ugovoru s kupcem, za određeno razdoblje. Također su uključene djelatnosti dostavljanja hrane koje se temelje na koncesiji za vrijeme sportskih i sličnih događaja. Hrana se obično priprema u centralnoj jedinici. Ovaj razred uključuje:

  • usluge dostave hrane na osnovi ugovora (npr. za prijevozna poduzeća)
  • djelatnosti dostave hrane na osnovi koncesija za sportske i slične događaje
  • djelatnosti kantina i kafeterija (npr. za tvornice, urede, bolnice ili škole) na osnovi koncesije

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju lako pokvarljive hrane za preprodaju, vidi 10.89
  • trgovinu na malo lako pokvarljivom hranom, vidi odjeljak 47