KS projekt d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

Ovaj razred uključuje:

 • tehničko projektiranje (tj. primjenu zakona fizike i načela inženjerstva kod projektiranja strojeva, materijala, instumenata, struktura, procesa i sustava) i savjetodavne djelatnosti za:
  • projekte razvoja i izrade strojeva, industrijskih procesa i postrojenja
  • projekte iz područja niskogradnje, hidrogradnje, prometa
  • projekte iz područja vodnoga gospodarstva
  • izradu i izvedbu projekata iz područja elektrike i elektronike, rudarstva, kemije, strojarstva, industrije i sustava sigurnosti
 • izradu projekata klimatizacije, hlađenja, projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu onečišćenja te projekata akustičnosti itd.
 • geofizička, geološka i seizmička istraživanja
 • geodetske istraživačke djelatnosti:
  • premjeravanje zemljišta i granica
  • hidrološka mjerenja
  • istraživanje podzemnih površina
  • kartografsko i prostorno snimanje

Ovaj razred isključuje:

 • pokusno bušenje u vezi s rudarstvom, vidi 09.10 i 09.90
 • razvoj ili izdavanje povezanih softvera, vidi 58.29 i 62.01
 • djelatnosti računalnih savjetnika, vidi 62.02 i 62.09
 • tehničko ispitivanje, vidi 71.20
 • djelatnosti istraživanja i razvoja koje se odnose na inženjerstvo, vidi 72.19
 • industrijski dizajn, vidi 74.10
 • fotografiranje iz zraka, vidi 74.20

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?